previous pauseresume next

قرارداد استفاده از تالارها

بسمه تعالی

قرارداد داخلی استفاده از تالار­های مرکز همایش­ های علمی دانشگاه علوم پزشکی

 

نام واحد استفاده کننده: ............................. شماره و تاریخ نامه: ...............................................

دبیر یا مدیر برنامه: ................................... شماره تلفن و آدرس: ..............................................

عنوان برنامه: ......................................... تالار مورد استفاده: ................................................

تاریخ استفاده: ....................................... ساعت: .............................................................

 تعهدات:

۱.     برگزار کننده مجوز­های لازم را در خصوص برگزاری جلسه مورد نظر قبلاً اخذ نموده باشد.

۲.     برگزار کننده موظف است جهت ایاب و ذهاب شرکت­کنندگان، ورود و خروج لوازم به مرکز همایش هماهنگی­ های لازم را با اداره حراست داشته ­باشد.

۳.     در صورتی که استفاده کننده قصد واگذاری غرفه­ های نمایشگاه را به مؤسسات، شرکت­ها و واحدهای سازمانی غیر دانشگاهی را دارد بایستی کلیه امور را با حراست دانشگاه هماهنگ و مجوز­های لازم را اخذ نماید.

۴.     استفاده کننده موظف است مواردی همچون خدمات، نظافت، نگهبانی و پذیرایی قبل و در طول برگزاری برنامه را به عهده گیرد و اداره همایش ­ها هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

۵.     پذیرایی از شرکت­ کنندگان داخل تالار­ها ممنوع می­باشد. استفاده کننده موظف است پذیرائی از شرکت­ کنندگان را در محل مورد نظر (طبقه فوقانی) انجام دهند.

۶.     استفاده کننده نمی ­تواند تغییراتی در سیستم صوت و تصویر و صحنه­ ی مرکز همایش­ها داشته باشد و هر گونه تغییر با هماهنگی اداره همایش­ها صورت پذیر است.

۷.     استفاده کننده موظف است در صورت بوجود آمدن هر گونه خسارت قبل یا حین برنامه نسبت به جبران آن اقدام نماید.

۸.     اینجانب ..................................... استفاده کننده از مجموعه­ ی مرکز همایش ­ها در کمال صحت عقل و آگاهی کامل از مفاد فوق این قرارداد را امضا و خود را مکلف و ملزم به آن می­دانم.

 

                                                                       

   دبیر همایش

رئیس اداره همایش­ها                                   مدیر روابط عمومی دانشگاه

 

فایل دانلود

تالار ابن سینا

تالار لقمان

تالار رازی

آدرس اداره همایش های علمی دانشگاه

 آدرس اداره همایش های علمی دانشگاه